KKK

Mitu rühma on Juntsus?

Meie maja kahes rühmas on kummaski kuni 10 last ja 10 lapse kohta 2 õpetajat/hoidjat. Esimesel korrusel on pisemad ja teisel korrusel natuke suuremad lapsed. Kui lapsi on kuni 10, siis on rühmad koos. 

Kui vanad on meie Juntsud?

Meie maja lapsed on vanuses 1,2 - 3,5 a. 

Mida lapsed Juntsus teevad?

Mäng on väikese inimese töö! Suurema osa meie päevahoius viibimise aja sisustab meil mäng. Meie õpetajad/hoidjad ei pelga lastega koos maas istumist ja müramist ning laste väljamõeldud vahvate mänguideedega kaasa minemist. Koos naudime mänge nii toas kui õues. Õues püüame käia igasuguse ilmaga, soojemal ja valgemal ajal käime õues mängimas 2 korda päevas. Teeme ka väiksemaid jalutuskäike. Peale mängu armastavad lapsed ka väga laulda, võimelda ja midagi põnevat juurde õppida ning meisterdada. Meil tegevustes on muusika, kus lisaks lauludele ja liikumisele õpime kasutame ka lihtsamaid pille. Võimlemises saame oma oskusi täiendada nii toas kui õues, näiteks võidujooksmises. Õppetegevused on erineva sisuga, nt liiklus, loodus jne. Õppimiseks nimetame me ka iseseisvat söömise, potil käimise ja lõunaunele jäämise oskuse omandamist. Alguses teeme seda kõike koos, et lapsel oleks lihtsam ja turvalisem. Meil käib  külas lasteteater. 

Millise hariduse ja taustaga on Juntsu õpetajad / hoidjad?

Õpetajate ja hoidjate juures väärtustame kõige enam headust, hoolivust, armastust ja soovi lastega töötada. Neid omadusi ei õpita, nende omadustega sünnitakse. Meie majas töötavatel inimestel on kõigil suur süda, hing ja süli. Kõik meie maja inimesed on läbinud toiduhügieeni ja väikelaste esmaabi koolituse.