Lapsehoiu toetus

Meie päevahoiul on Harju maavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba, seega kompenseerivad Tallinna linn ja erinevad ümberkaudsed vallad lapsevanemale meie päevahoius käivate laste hoiuteenuse arve vastavalt toetuse suurusele.  Toetuse suurus sõltub vallast ja vanemate sissekirjutusest. 

Kuidas taotelda Tallinna linnalt lapsehoiu toetust?

Toetust makstakse 2023.aastal Tallinna linnas ühes kuus kuni 264,00 eurot lapse kohta.

Kes kvalifitseerub?

• laps ja vähemalt üks vanem peavad olema Tallinna linna elanikeregistris

• vanemahüvitise saamine peab olema lõppenud

• laps ei tohi olla ühegi munitsipaal- ega eralasteaia nimekirjas (järjekorras võib olla)

• laps peab käima päevahoius, mis vastab Tallinna linna seatud tingimustele. Alates 1. juulist 2007.a. peab olema ettevõttele väljastatud vastav tegevusluba.

Mida teha, et toetust saada?

Lapsehoiuteenuse hüvitise taotluse saab täita internetis. Alati võite abi saamiseks pöörduda oma linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole.